Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі.

Ревізію надходження та використання власних надходжень проведено вибірковим методом за період 2008 - 2010 років.

Проведеною ревізією щодо здачі в оренду нежитлових приміщень встановлено, що за ревізійний період згідно укладених договорів Кобиловолоцькою сільською радою надавались в оренду нежитлові приміщення, а саме ПП Кочкур М.М..- 24 м2., ПП Мачужак Н.О.- 280 м2., ЦЕЗ №6 Тернопільської філії ВАТ Укртелеком»-5м2.

Під час проведення ревізії, комісією, в присутності орендарів, проведено контрольні обміри площ орендованих приміщень та встановлено, що ПП Мачужак Н.О. для здійснення господарської діяльності користується частиною нежитлового приміщення в розмірі 280,0 м2. та ПП Кочкур М.М. користується частиною нежитлового приміщення в розмірі 24,0 м2., які відповідають заключеним договорам Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. оренди.

(Акти обмірів орендованих приміщень у Додатках 42,43, до акта).

Перевіркою своєчасності поступлення орендної плати порушень не встановлено.

Проте, в порушення п.12 Методики розрахунку орендної плати і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Теребовлянського району та міста Теребовлі, затвердженої рішенням сесії Теребовлянської районної ради від 30.03.2007 року № 143, орендна плата не коригувалась на індекс інфляції, чим Кобиловолоцькою сільською радою недоотримано доходи від орендної плати за ревізійний період в сумі 3786,61 грн., а саме за 2008 рік – 773,21 грн., 2009 рік – 1413,63 грн., 2010 рік – 1599,77 грн.

Вище вказане порушення тривало на момент проведення ревізії.

Відповідне порушення призвело у формі 4-1 М „ Звіт Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги що надаються бюджетними установами” за 2008 рік до заниження сум власних надходжень в рядку 040 „За оренду майна бюджетних установ” на 773,21 грн., за 2009 рік на 1413,63 грн., за 2010 рік на 1599,77 грн., п 1.2 „Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів” затвердженого наказом Державного казначейства України №107 від 28.03.2008 року, п.1.2 „Про затвердження Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів”, затвердженого наказом Державного казначейства України №123 від 25.03.2009 року та ст.3 п.1 Закону України „Про Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-ХІV.

Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3786,61 гривень.

Вищевказане порушення допущено з вини головного бухгалтера Кобиловолоцької сільської ради Титан Г.М., яка пояснила що порушення допущено в зв’язку з не ознайомленням з нормативними документами.

(Розрахунок недоотриманої орендної плати, перелік питань, пояснення головного бухгалтера Титан Г.М. у додатках 44,45,46 до акта).

Порушення виявлено шляхом співставлення договорів оренди, індексами інфляцій за відповідний рік, виписок казначейства.

Перевіркою надання пільг сільською радою по сплаті орендної плати за оренду земельних ділянок встановлено, що за ревізійний період пільги Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. не надавались.Протягом 2008 -2010 років сільською радою надано в оренду земельні ділянки в межах населеного пункту фізичній особі Предик В.С., Кобиловолоцькому спиртовому заводу, ПП «Дружба-сервіс», ЗАТ Київстар Дж. Ес.Ем» під господарські будівлі.

Перевіркою поступлення орендної плати за перевірений період встановлено що орендна плата поступає повністю та своєчасно.

Ревізією поступлення коштів від продажу земельних ділянок встановлено, що згідно договору купівлі – продажу земельної ділянки від 12.06.2009 року, на підставі рішення сесії сільської ради від 18.05.2009 року № 337 сільська рада передала у власність шляхом продажу фізичній особі - підприємцю Стасишин Г.П. земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 0,16 га.

Ринкова вартість земельної ділянки згідно звіту Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення становить 26311,00 гривень. Ціна продажу земельної ділянки становила 26311,00 гривень. Згідно Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” на рахунок сільської ради 12.06.2009 року поступили кошти в сумі 23679,90 гривень (90 % від ціни продажу).

Згідно договору купівлі – продажу земельної ділянки від 10.12.2009 року, на підставі рішення сесії сільської ради від 15.09.2009 року № 367 сільська рада передала у власність шляхом продажу фізичній особі – підприємцю Сергай Н.М. земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0185 га. для обслуговування нежитлової будівлі магазину .

Ринкова вартість земельної ділянки згідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення становить 3001,24 грн. Ціна продажу земельної ділянки Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі. становила 3001,24 гривень. На рахунок сільської ради 10.12.2009 року поступило коштів в сумі 2701,12 гривень (90 % від ціни продажу).

Дотримання вимог постанови КМУ від 22.10.2008 №943 “Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів” щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Ревізією дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 року № 943 ”Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів” щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів встановлено, що сільською радою від 15.12.2008 року розроблено та затверджено сільським головою заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів передбачених на утримання бюджетних установ.

Перевіркою виконання заходів встановлено Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі., що сільською радою з 01.12.2008 року за рахунок коштів загального фонду не проводилась закупівля комп’ютерної техніки, меблів, мобільних телефонів.


documentafatsaj.html
documentafatzkr.html
documentafauguz.html
documentafauofh.html
documentafauvpp.html
Документ Ревізія дотримання нормативно – правових актів при здачі в оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок, надходжень від продажу землі.